Kevin Boeren hypnotherapeut voor hypnotherapie in Etten Leur hoeven en Den Bosch

Woedeaanvallen

Woedeaanvallen overwinnen met hypnose

Woede is de intensivering van boos zijn. Elk persoon is wel eens boos aangezien dit een natuurlijke reactie is op bijvoorbeeld onrecht, frustratie, het gevoel van misleiding of zelfs een aanval. In het geval van een plotseling opzettende woede uitbarsting, gaat deze normaliter, zodra de aanleiding verholpen is, weer weg en kun je verder. Echter wanneer woede zich ontaard in regelmatig terugkerende uitbarstingen waarbij je ook nog eens de controle uit het oog verliest, spreken we van aanvallen. Een effectieve manier om deze (extreme) woedeaanvallen te overwinnen is hypnose en hypnotherapie.

Oorzaak woedeaanvallen

Boosheid en woede komt meestal voort uit een zekere spanning in je lichaam die er uit wil. Doordat je wellicht een bepaalde onzekerheid hebt, onverwerkte stress vasthoudt of snel getriggerd wordt omdat je hoge verwachtingen hebt, uit deze spanning zich in een woedeaanval. Je hebt een zgn. kort lontje omdat de onbewuste spanning nu eenmaal geventileerd moet worden.

 

Soms ligt de oorzaak van woedeaanvallen binnen de gezinsachtergrond of doordat je een bepaalde angst voor woede hebt ontwikkeld, waardoor deze zich ophoopt en er niet op een gezonde manier uit kan. Dit resulteert dan in een explosie van frustratie die vaak voor de omgeving niet te begrijpen is.

De gevolgen

Gevolgen van woedeaanvallen zijn onder andere een verhoogde bloeddruk, hoofdpijn, maagproblemen, hartklachten en een groter risico op een beroerte. Dit kan weer leiden tot andere gezondheidsproblemen, relatieproblemen en moeilijkheden op het werk. Omgaan met woedeaanvallen is dan ook erg lastig en kan (naar gelang de gradatie) veel geluk in je leven in de weg zitten. De oorzaak van een woede uitbarsting is bij iedereen verschillend. Wel is eerder genoemde spanning de meest voorkomende factor.

Woedeaanvallen verhelpen

Je hebt er duidelijk niet om gevraagd woedeaanvallen te hebben. Sommigen zeggen dat deze uitbarstingen nu eenmaal in hun karakter zitten, maar dat is zeer zeker niet zo. Dit patroon heeft zich in de loop van je leven ontwikkeld en zal niet veranderen indien je geen actie onderneemt. Gelukkig is dit patroon dus te doorbreken!

 

Aangezien woedeaanvallen in meerdere gradaties voorkomen, is het belangrijk te ontdekken waar de boosheid zich bij jou uit. Dit is een onderliggend gevoel wat je altijd met je meedraagt en wat jouw rationele gedachten overheerst. Eigenlijk weet je best dat je om een bepaalde situatie niet zo uit je slof hoeft te schieten, maar de woede is dusdanig overheersend, dat je wilskracht wordt gedomineerd.

 

Om er voor te zorgen dat jij de spanningen in je lichaam kunt beheersen, kan hypnotherapie bij het overwinnen van woedeaanvallen uitkomst bieden. Middels hypnose kan het innerlijk conflict met de opgekropte woede of frustratie verholpen worden.

Hulp bij woedeaanvallen

Wellicht heb je geprobeerd je woedeaanvallen te beheersen. Praten met vrienden en wellicht ook professionals is een stap in de goede richting. Erkennen dat er de afgelopen jaren iets in je is ontstaan wat jou die woedeaanvallen geeft, zorgt dat je bewust bezig bent het probleem aan te pakken.

 


Echter is jouw woede juist onbewust gegroeid. Ook wil je liever het probleem bij de wortel aanpakken en niet alleen er mee leren leven. Hier komt hypnotherapie om de hoek kijken. Het onderliggende gevoel waardoor jij met woede om je heen grijpt, is ergens vandaan gekomen. Middels hypnose en hypnotherapie kun je dit gevoel aanpakken en veranderen op onbewust niveau.

 

- Stop de opkrop!

Overwin je woedeaanvallen met hypnotherapie


Om te zorgen dat jouw woede wordt teruggedrongen, is het belangrijk te achterhalen hoe je deze hebt ontwikkeld. Je bent nu eenmaal niet geboren met woedeaanvallen, maar hebt jezelf dit onbewust aangeleerd. Ben je vaak boos op jezelf? Ben je onzeker aangelegd en uit je dit in boosheid? Heb je (te) hoge verwachtingen van je omgeving (en/of jezelf) waardoor je getriggerd wordt zodra hier niet aan voldaan wordt?

 

Woedeaanvallen overwinnen met hypnose begint bij dat onderliggende gevoel waar jij kwaad van wordt. Door onder hypnose terug te gaan naar de periode vòòrdat je woedeaanvallen kreeg, kunnen we achterhalen wat dat gevoel is wat deze veroorzaakt. Vanaf daar begint dan al het helingsproces.

 

Vanuit het onderliggende gevoel kan een negatieve of slecht beïnvloedende gedachte ontstaan; het gevoel versterkt dan de gedachte en de gedachte versterkt weer het gevoel. Middels hypnose kan ik je helpen dit patroon te doorbreken. Daarnaast coach ik je met het herintegreren in een leven zonder die borrelende woede die je constant hebt gevoeld. Je staat er daarbij absoluut niet alleen voor.

 

Ik help je graag door middel van hypnotherapie af te komen van je woedeaanvallen en weer met meer plezier door het leven te gaan.

Wat doen we tijdens een hypnose tegen woedeaanvallen sessie?

  • Uitgebreide Intake waarbij wij samen jouw problematiek bespreken

  • Kennismaking met hypnose door middel van eenvoudige oefeningen

  • Zorgen dat het onderliggende gevoel achterhaald wordt, zodat er een basis gelegd wordt waarmee we in een vervolgsessie negatieve patronen kunnen doorbreken

  • Rustige afsluiting en bespreken wat je van de sessie vond

Benieuwd naar wat hypnotherapie voor jou kan betekenen?