Kevin Boeren hypnotherapeut voor hypnotherapie in Etten Leur hoeven en Den Bosch

Emetofobie

Emetofobie overwinnen met hypnose

Wanneer je aan emetofobie lijdt, ben je niet de enige. Deze fobie komt veel voor en wordt helaas niet altijd even serieus genomen door de omgeving. Dit terwijl de angst voor overgeven bij veel mensen kan zorgen voor erg vervelende situaties en het hun doorgaans leven behoorlijk dwarsboomt. Een e

Angst voor overgeven

Emetofobie , of overgeeffobie, is angst omtrent braken en misselijkheid die een zeer benauwende ervaring kan zijn voor degenen die er onder lijden. De fobie beperkt zich echter niet tot zelf niet kunnen/durven/willen braken. Ook een ander zien/horen overgeven of iets opvangen over een ziekte die mensen doet overgeven kan deze al aanwakkeren. Omgaan met emetofobie is erg lastig en kan (naar gelang de gradatie) er voor zorgen dat je leuke dingen in het leven uit de weg gaat. Er zijn bijvoorbeeld gevallen bekend van vrouwen die zich kinderen of zwanger zijn ontzeggen vanwege de ochtendmisselijkheid.

Behandeling emetofobie

Je hebt er duidelijk niet om gevraagd bang te zijn voor overgeven. Dit is in de loop van je leven ontwikkeld en werkt helaas als een neerwaartse spiraal. Zodra je namelijk last krijgt van je emetofobie en je hebt hier een dermate negatieve ervaring mee, registreer je dat dit gebeurd is en wil je deze situatie het liefst vermijden. Oftewel: je angst wordt vergroot. Dit is een bepaald patroon wat gelukkig te doorbreken valt!

 

Aangezien emetofobie in meerdere gradaties voorkomt, is het belangrijk te ontdekken waar de angst zich bij jou uit. Dit is een onderliggend gevoel wat je altijd met je meedraagt en wat jouw rationele gedachten overheerst. Overgeven is nu eenmaal een natuurlijk verschijnsel en in bepaalde gevallen zelfs noodzakelijk. Eigenlijk weet je dit ook best, maar de emetofobie is dusdanig verlammend, dat je wilskracht wordt gedomineerd.

 

Om er voor te zorgen dat je angst wordt teruggedrongen, kan hypnotherapie bij het overwinnen van emetofobie uitkomst bieden. Middels hypnose kan het innerlijk conflict met de angst verholpen worden.

Angst voor overgeven de baas worden

Waarschijnlijk heb je al vaker geprobeerd gewoon rustig te blijven in het geval je met braken wordt geconfronteerd. Wellicht heb je dit ook al eens bespreekbaar proberen te maken. Praten met vrienden en wellicht ook professionals is een stap in de goede richting. Je hoeft hier namelijk niet mee rond te blijven lopen. Erkennen dat er de afgelopen jaren iets in je is ontstaan wat jou die emetofobie geeft, zorgt dat je bewust bezig bent het probleem aan te pakken.

 

Echter is jouw angst juist onbewust gegroeid. Hier komt hypnotherapie om de hoek kijken. Het onderliggende gevoel waardoor jij zo bang bent voor braken, is ergens vandaan gekomen. Middels hypnose en hypnotherapie kun je dit gevoel aanpakken en veranderen op onbewust niveau.

 

- Geef je niet over aan de angst!

Overwin je emetofobie met hypnotherapie

Om jouw angst te overwinnen, is het belangrijk te achterhalen hoe je deze hebt ontwikkeld. Je bent nu eenmaal niet geboren met emetofobie, maar hebt jezelf dit onbewust aangeleerd. Ben je een keer bijna gestikt tijdens het overgeven? Heb je een keer zo veel moeten braken dat je er ziek van werd? Is je vroeger verteld dat overgeven iets slechts is?

 

Emetofobie overwinnen met hypnose begint bij dat onderliggende gevoel wat jij hebt bij braken en misselijkheid. Wanneer je meer inzicht krijgt in hoe jouw onderbewuste omgaat met die situaties, kun je kijken wat hier aan te doen is. Vanuit dat onderliggende gevoel kan een negatieve of slecht beïnvloedende gedachte ontstaan; het gevoel versterkt dan de gedachte en de gedachte versterkt weer het gevoel. Middels hypnose kan ik je helpen dit patroon te doorbreken.

 

IIk help je graag door middel van hypnotherapie af te komen van je emetofobie en zorgen dat je deze natuurlijke manier van het lichaam accepteert.

Wat doen we tijdens Een hypnose Tegen emetofobie sessie?

  • Uitgebreide Intake waarbij wij samen jouw problematiek bespreken

  • Kennismaking met hypnose door middel van eenvoudige oefeningen

  • Zorgen dat het onderliggende gevoel achterhaald wordt, zodat er een basis gelegd wordt waarmee we in een vervolgsessie negatieve patronen kunnen doorbreken

  • Rustige afsluiting en bespreken wat je van de sessie vond

Benieuwd naar wat hypnotherapie voor jou kan betekenen?