Kevin Boeren hypnotherapeut voor hypnotherapie in Etten Leur hoeven en Den Bosch

Rouwverwerking

Verlies- en rouwverwerking middels hypnose

Veelal wordt bij rouwverwerking gedacht aan het verlies door overlijden, maar er zijn diverse situaties in het leven die gevoelens van verlies en verdriet kunnen oproepen. Denk bijvoorbeeld aan het beëindigen van een relatie, het verwerken van onvruchtbaarheid, financiële tegenslagen of een terminale ziekte. Deze gebeurtenissen kunnen verschillende sporen nalaten in onze geest, wat ons gedrag en denkwijze negatief kan beïnvloeden. Een effectieve benadering voor rouwverwerking is hypnose en hypnotherapie.

Omgaan met rouw en verlies

Iedereen verwerkt rouw op zijn eigen manier. Sommige doorlopen rouwfasen vlot, terwijl anderen er moeite mee hebben en in bepaalde fasen vastlopen. Hypnotherapie bij rouwverwerking kan helpen om (verdrongen) emoties te verwerken en negatieve denkpatronen te doorbreken. 

Hierbij kunnen onder andere de volgende reacties optreden:

  • - Het blijven hangen in ontkenning van het verlies waardoor er grote schade wordt aangericht in je onderbewustzijn.
  • - Het koesteren van boosheid jegens zichzelf of anderen vanwege het ervaren verlies, wat zelfs tot woedeaanvallen kan      leiden.
  • - Blijven piekeren over hoe de situatie anders had kunnen lopen, wat kan resulteren in het laten overheersen van dit          gevoel in het dagelijks leven.
  • - Het blijven voelen van intens verdriet om het verlies en niet uit de depressieve gevoelens kunnen komen.

 

Aangezien eerder genoemde gebeurtenissen een sterk negatief denkpatroon kunnen veroorzaken, is het zaak dat alle (verdrongen) emoties verwerkt worden.

Rouwverwerking middels hypnose om verdriet te verwerken

Verdriet verwerken kan een uitdaging zijn, maar het is cruciaal om het verlies een plek te geven. Rouwverwerking middels hypnose biedt een veilige omgeving om terug te gaan naar de pijnlijke herinneringen en deze op een positieve manier te verwerken.


Bij het verwerken van rouw is het essentieel dat er aandachtig geluisterd wordt en dat de pijn serieus genomen wordt. Vaak wordt het teruggaan naar deze pijn vermeden, terwijl het verdriet en verlies juist opgeslagen worden in het onderbewustzijn en verwerkt dienen te worden. Idealiter wil je je bij het herinneren aan degene of datgene wat verloren is, geen pijn of stress ervaren. Hier komt hypnotherapie voor rouwverwerking goed van pas, omdat deze benaderingen kunnen helpen om deze emoties op een dieper niveau te verwerken en een gezonde plek te geven.

Therapie voor rouwverwerking met hypnose

Bij rouwverwerking onder hypnose staat centraal om op een warme en fijne manier terug te denken aan degene of datgene wat je verloren bent, wat een essentieel onderdeel is van hypnose rouwverwerking en hypnotherapie bij rouwverwerking. Dit proces biedt de mogelijkheid om meer rust te ervaren en de warmte te voelen wanneer je hier met je gedachten naartoe gaat. In situaties waarbij je niet de kans hebt gehad om afscheid te nemen of wanneer een geliefde een zware lijdensweg heeft doorstaan, kan hypnotherapie je helpen om deze emoties op een fijne manier te verwerken.


Door onder hypnose terug te denken aan diegene of datgene waar je verdriet om hebt, kunnen we samenwerken aan het verzachten van de scherpe randen van de herinneringen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het verlies een gebeurtenis wordt die, net als je andere herinneringen, op een meer evenwichtige manier kan worden verwerkt en in de categorie van 'doorgaande situaties' terechtkomt.

Bewust en onbewust rouw verwerken

Misschien heb je al geprobeerd om zelf je rouw te verwerken door met vrienden te praten of zelfs professionele hulp te zoeken, wat absoluut een positieve stap is in de juiste richting. Het erkennen van de mentale last die je ervaart, betekent dat je bewust bezig bent met rouwverwerking. Toch kan het verlies diep in je onderbewustzijn zijn ingebed, wat hypnotherapie tot een ideale tool maakt om deze pijn los te laten. Door middel van hypnose en hypnotherapie bij rouwverwerking kun je op onbewust niveau dit negatieve gevoel aanpakken en transformeren.

 

- Herdenk je verlies op een zachte manier

Samen verdriet- en rouwverwerking middels hypnose

Rouwverwerking en verdriet verwerken hoeft niet alleen. Hypnotherapeut Kevin Boeren biedt professionele begeleiding om het verlies een plek te geven en negatieve emoties los te laten, zodat het intense verdriet dat je hebt ervaren geen negatieve invloed meer heeft op je dagelijks leven. Onze aanpak is open en sensitief, waarbij we jouw gevoelens van verlies proberen te begrijpen. Samen werken we eraan om dit verlies te accepteren en een plekje te geven, zodat je weer verder kunt met je leven.

Wat doen we tijdens een sessie voor rouwverwerking met hypnose? 

Tijdens een hypnosesessie voor rouwverwerking doorlopen we de volgende stappen:

  • Uitgebreide Intake waarbij wij samen jouw problematiek bespreken

  • Kennismaking met hypnose door middel van eenvoudige oefeningen om vertrouwd te raken met de techniek

  • Zorgen dat het onderliggende gevoel achterhaald wordt, zodat er een basis gelegd wordt waarmee we in een vervolgsessie negatieve patronen kunnen doorbreken

  • Een rustige afsluiting waarbij we bespreken wat je van de sessie vond en eventuele vervolgstappen bepalen 

Benieuwd naar wat hypnotherapie voor jou kan betekenen?